Poster-Dhamma-on-Lens-10.jpg

‘ศิลปะบนใบหน้ากับ

ภาพถ่าย ความจริงของสัจธรรม’

 

Dhamma on Lens 10

“ อ ม ก๋ อ ย   วิ ถี บ น ด อ ย ”

 

ถ่ายภาพสื่อธรรม ครั้งที่ 10

Concept :

วิถีธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม

 -

 

เล่าโดยย่อ ในสิ่งที่จะรู้ :

:: แนวคิด ‘มองเป็นเห็นธรรม’

:: แสง เส้น สี สมดุล

:: เรื่องราว อารมณ์ แรงบันดาลใจ

:: Life Portrait & Village Street

:: วิถีธรรมแบ่งปันน้ำใจ

 

วัน เวลา สถานที่ :

:: วันจันทร์ อังคาร พุธ

   24, 25, 26 กุมภาพันธ์ 2563

:: เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

   ณ วัดศรีโสดา เมืองเชียงใหม่

   หมู่บ้านกะเหรี่ยงโป (พักค้าง)

 

รับสมัคร :

:: พระภิกษุ สามเณร บุคคลทั่วไป

   ผู้สนใจถ่ายภาพสื่อธรรม

:: ค่าลงทะเบียน

   พระเณร 2,000 บาท

   บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

   [ มีให้ : ที่พัก อาหาร

   และการเดินทางระหว่างทริป ]

 

นำมาด้วย :

:: เต้นท์ ถุงนอน เครื่องกันหนาว

:: Note book พร้อมโปรแกรม

   Lightroom, Photoshop CC

   (หากสนใจแต่งภาพ)

 

ติดต่อสอบถาม :

:: FB Page : Dhamma on Lens

 

:: พระเอกชัย วัดนาคปรก 

   086-856-9307

   FB: Ekkachai Nontree

   Line: ek_8629

 

:: พระสังคม วัดศรีโสดา

   080-746-4803

   FB: Kimtuy eiei

 

สมัครได้ที่นี่เท่านั้น :

www.dhammaonlens.com/apply-photo

ลงทะเบียนสมัคร

Dhamma on Lens 10

ความสามารถของการถ่ายภาพ