top of page
กราฟิกงานวัด poster #บึงกาฬ.jpg
กราฟิกงานวัด Dhamma on Lens @บึงโขลงหลง

พระสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ Graphic งานวัด | Dhamma on Lens

จัดกิจกรรม [SO-LE] โสเหล่กราฟิกงานวัด และถ่ายภาพตามฮอยธรรม

บึงโขลงหลง @บึงกาฬ

3 - 5 ธันวาคม 2561

วัดสิงหารินทาราม ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

 

  3 ธันวา  ถ่ายภาพประกอบการออกแบบ

4-5 ธันวา การออกแบบกราฟิก
            * พักที่วัดสิงหารินทาราม บึงกาฬ
.
รับสมัครผู้สนใจเรียนรู้
การออกแบบกราฟิกและการถ่ายภาพ
ทั้งพระภิกษุ สามเณร และคนทั่วไป
เพื่อส่งเสริมและเผยแผ่ธรรมะให้ร่วมสมัย

สมัครได้ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
พระวัชรพงษ์ สุมังคโล วัดสิงหาฯ 093 384 2758
พระมหาปฐมพงษ์ 082 999 3244
พระเอกชัย 086 856 9307
WWW.DHAMMAONLENS.COM
FB : DHAMMA ON LENS

bottom of page