FEATURED PROJECTS

Dhamma Photography Training

dhamma on lens 1
start up

จุดเริ่มต้นการถ่ายภาพสื่อธรรมเพื่องานพระพุทธศาสนาครั้งแรก @วัดนาคปรก-วัดนางชี  21-22 กุมภาพันธ์ 2558
 

dhamma on lens 3
sangkhlaburi

วิถีธรรม วิถีชาวบ้านไทย-มอญ-พม่า สะพานไม้แห่งศรัทธาหลวงพ่ออุตมะ สังขละบุรี 28-30 เมษายน 2558

dhamma on lens 2
ancient city

วิถีธรรมแห่งศิลปไทย ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ     ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 21-22 มีนาคม 2558

dhamma on lens 4
Phayao way

ศิลป์แผ่นดินถิ่นล้านนา มนต์เสน่ห์ของภาคเหนือ งามล้ำเหลือเมืองพะเยา 20-21 กุมภาพันธ์ 2559

dhamma on lens 5
h. to school

Share your hands ช่วยสนับสนุนหาทุนสร้างรั้วโรงเรียนบ้านโคกกลาง-บ่อหลุบ  25-26 พฤศจิกายน 2559

dhamma on lens 7
buddhist way

ถ่ายภาพวิถีธรรมสามเณรฤดูร้อน โดยช่างภาพสามเณรปลูกปัญญาธรรม และวานรสไตล์ 11-12 มีนาคม  2560

dhamma on lens 6
wanonniwat

ยกระดับการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ จากช่างภาพติดดิน แต่ผลงานติดดาวแห่งวานรนิวาส  4-5 กุมภาพันธ์ 2560

dhamma on lens 8
ayu. process

ยกระดับสู่การแต่งภาพสื่อธรรมอย่างมืออาชีพ โดย

อ.ธนากร และช่างภาพอยุธยา 26-27 มิถุนายน 2560 

dhamma on lens 9
novice life

การถ่ายภาพจบหลังกล้อง กับช่างภาพสามเณรปลูกปัญญาธรรม อ.อู๊ด & อ.หนุ่ม  19 มีนาคม 2561

Graphic 'งานวัด' Design Training

graphicงานวัด #1

โสเหล่ (So-Le) กราฟิกงานวัด ครั้งที่ 1

เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

24-25 ก.พ., 3-4 มี.ค. 61

GT form_3.jpg
graphicงานวัด #3

โสเหล่ (So-Le) กราฟิกงานวัด ครั้งที่ 3

เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา

7-8, 14-15 ก.ค. 61

GRAPHICงานวัด #2

โสเหล่ (So-Le) กราฟิกงานวัด ครั้งที่ 2

เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

25-26 พ.ค. 61

GT form_4.jpg
graphicงานวัด #4

โสเหล่ (So-Le) กราฟิกงานวัด ครั้งที่ 4

เนื่องในเทศกาลออกพรรษา-กฐิน 

14,16, 21, 23 ก.ค. 61

Community Welfare | จากภาพถ่ายสู่ชุมชน

ปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนชาวบ้าน ตามวัดและชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  12 สิงหาคม 2559

มอบชุดนักเรียนพุทธศาสนา
buddhist shirt

ออกแบบและทำชุดนักเรียนพระพุทธศาสนา 170 ชุด ร.ร.บ้านโคกกลาง-บ่อหลุบ มหาสารคาม 31ธันวาคม 59