top of page

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/26

Dhamma on Lens 10

omkoi life

Dhamma on Lens 10 “อมก๋อยวิถีบนดอย” ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เชียงใหม่ : หมู่บ้านตุงลอย, หมู่บ้านตุงติง อ.อมก๋อย : วัดสวนดอก,วัดผาลาด เชียงใหม่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563

 

สมาชิก:

1. พระคมสัน กิตติเมธี วัดแม่หยวก จ.เชียงใหม่

2. พระมหาเกียรติณรงค์ ปญญาธโร วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ

3. พระมหาจารุวัฒน์ จิรวุฑโฒ วัดกลาง พระอารามหลวง กาฬสินธุ์ 4.

พระอภิรักษ์ ณาณสังวโร วัดปากทาง จ.เชียงใหม่

5. พระตะวัน จรณะสีโล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

6. พระปรีชา ญาณโสตถิโก วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

7. พระนิธิพงษ์ วรุตโม วัดไทรมูล เชียงใหม่

 

เจ้าหน้าที่:

1. พระเอกชัย อรินทโม วัดนาคปรก กรุงเทพฯ

2. พระสังคม โชติปัญโญ วัดศรีโสดา เชียงใหม่ฯ

3. พระมหาเอกชัย อาตปโก วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ

4. พระสร้อย ชยานันโท วัดดวงดี เชียงใหม่

5. สามเณรยุทธนา กังเง วัดศรีโสดา

6. สามเณรสุเทพ รำไพรพนม วัดศรีโสดา

7. น้องอ้อ

8. น้องชะเอม

 

ขอขอบคุณ - วิทยากรพิเศษ:

อ.เหน่ง สราวุฒิ หวานเสร็จ ช่างภาพวานรสไตล์

 

อุปถัมภ์กิจกรรม:

คุณมนัสนันท์ เทียนผาสุข

เอื้อเฟื้อสถานที่ การเดินทาง:

1. พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา

2. วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เชียงใหม่

3. อาศรมธรรมจาริก บนดอย

4. พระสวรรค์แสง ติสสะโร

bottom of page