top of page

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/36

Dhamma on Lens 4

Phayao way

ร่องรอยวิถีชีวิต อารยธรรม มนต์เสน่ห์ของภาคเหนือ

Dhamma on Lens 4  | Phayao Way

20-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เมืองพะเยา


Dhamma on Lens คือ ภาพถ่ายที่มีชีวิต จินตนาการ สื่อถึงมุมมองแห่งวิถีชีวิต ศาสนา และวัฒนธรรม บอกเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของภาพถ่ายที่สะท้อนถึงเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก ความหมาย และแรงบันดาลใจ

มนต์เสน่ห์.... ภาคเหนือ 
'เมืองแห่งศิลปะ
เมืองแห่งวัฒนะ
เมืองแห่งภาษา
เมืองแห่งธรรมะ
เมืองแห่งสัปปายะ'

วัฒนธรรมที่หลากหลายของความเป็นเหนือยังคงอยู่ให้ผู้คนรุ่นใหม่ได้ยลโฉม รู้ไหมว่าคนภาคเหนือเป็นคนที่โชคดีแค่ไหน 

เป็นเมืองแห่งศิลปะ ที่มีศิลปินระดับชาติจนถึงระดับโลกอยู่ที่นี่ ทั้งจิตรกรรมที่งดงาม ทั้งสถาปัตยกรรมที่อลังการ 

มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่หลากหลายสวยงาม ตั้งแต่สมัยโบราณที่ยังทันสมัย ร่วมสมัยผสมผสานกับยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว

มีภาษาที่อ่อนโยน ฟังแล้วรู้สึกเพราะหู แม้เมื่อผิดใจกัน มีปากเสียงกันแทบจะไม่รู้ว่า ทะเลาะกัน 

มีศาสนบุคคลในศาสนธรรม หรือพระเกจิอาจารย์ที่ลือชื่อทั้งด้านการพัฒนาชุมชนที่ขาดแคลน มนต์ขลัง และวิปัสสนากรรมฐาน พระเณรและฆราวาสมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างใกล้ชิด ไม่มีช่องว่างระหว่างกันมากจนเกินไป 

มีบรรยากาศที่สดใสมีอากาศที่สดชื่นตลอดทั้งปี บ้านเมืองสงบ ดูไม่วุ่นวาย

และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งโดยตรงที่ได้เก็บเกี่ยว สัมผัสรายละเอียดแห่งมนต์เสน่ห์ทางภาคเหนือผ่าน Dhamma on Lens

.

ขอขอบคุณพระมหาเอกภพ ปัญญาวชิโร เจ้าภาพผู้จัดกิจกรรม

Dhamma on Lens 4

bottom of page