top of page

Dhamma on Lens 8

ayutthayA PROCESS

Dhamma on Lens 8

Ayutthaya PROCESS ณ พระนครศรีอยุธยา

26-27 มิถุนายน 2560

วิทยากรพิเศษโดย
อาจารย์ธนากร ปุสสะวงศ์ นัก Process ภาพอันดับต้นๆ ของเมืองไทย และทีมงานช่างภาพอยุธยา

ขอบคุณ ท่านอาจารย์ธนากร ปุสสะวงศ์ Tanakorn Pussawong เป็นอย่างยิ่งที่ได้ถวายความรู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพราะโยมอาจารย์ทุ่มเทกับการสอนแนะนำการถ่ายภาพสื่อธรรมะมีทัศนะคติที่ดี น่าเคารพนับถือ จัดอบรมให้ ๓ วัน ไม่คิดสตังค์สักบาท และยังถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ให้การอุปฐากดูแลให้เป็นอย่างดี

อาจารย์บอกว่า "ไม่ได้เป็นช่างภาพโดยอาชีพ และความรู้ทางการถ่ายภาพมีนิดเดียว ยังน้อยกว่าความรู้ที่ได้ศึกษาธรรมะพระไตรปิฎก"

และที่สำคัญจริงๆ คือ แม้จะเป็นอาจารย์ระดับ ดร. เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ เป็นที่ปรึกษาเจรจาไกล่เกลี่ย หรือเป็นผู้รู้ทางธรรมสูง แต่การวางตนที่เหมาะอย่างยิ่ง ไม่มี EGO อัตตา เมตตาต่อผู้คน
.
ขออำนวยพร ขอบคุณอาจารย์ และทีมงานเป็นอย่างยิ่ง

bottom of page