top of page

Dhamma on Lens 8

ayutthayA PROCESS

Dhamma on Lens 8

Ayutthaya PROCESS ณ พระนครศรีอยุธยา

26-27 มิถุนายน 2560

วิทยากรพิเศษโดย
อาจารย์ธนากร ปุสสะวงศ์ นัก Process ภาพอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

และทีมงานช่างภาพอยุธยา

ขอบคุณ ท่านอาจารย์ธนากร ปุสสะวงศ์ Tanakorn Pussawong
เป็นอย่างยิ่งที่ได้ถวายความรู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
เพราะโยมอาจารย์ทุ่มเทกับการสอน
แนะนำการถ่ายภาพสื่อธรรมะมีทัศนะคติที่ดี น่าเคารพนับถือ
จัดอบรมให้ ๓ วัน ไม่คิดสตังค์สักบาท และยังถวายภัตตาหาร น้ำปานะ
ให้การอุปฐากดูแลให้เป็นอย่างดี

อาจารย์บอกว่า "ไม่ได้เป็นช่างภาพโดยอาชีพ
และความรู้ทางการถ่ายภาพมีนิดเดียว
แลยังน้อยกว่าความรู้ที่ได้ศึกษาธรรมะพระไตรปิฎก"

และที่สำคัญจริงๆ คือ แม้จะเป็นอาจารย์ระดับ ดร. เป็นเจ้าของโรงพิพม์

เป็นที่ปรึกษาเจรจาไกล่เกลี่ย หรือเป็นผู้รู้ทางธรรมสูง แต่การวางตนที่เหมาะอย่างยิ่ง ไม่มี EGO อัตตา เมตตาต่อผู้คน
.
ขออำนวยพร ขอบคุณอาจารย์ และทีมงานเป็นอย่างยิ่ง

bottom of page