top of page

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/25

SO-LE | โสเหล่

GRAPHIC งานวัด #6

Graphic งานวัด 6

27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563

ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เชียงใหม่

1. พระมหาวชิรศักดิ์ ปุญญังกุโร วัดบวกครกหลวง จ.เชียงใหม่

2. พระณัฐวุฒิ มหาวิริโย วัดป่ายางริมปิง จ.ลำพูน

3. พระอนุวัฒน์ บังเมฆ วัดผาลาด เชียงใหม่

4. พระอาทิตย์ ภู่คำ วัดบ้านมอญ จ.เชียงใหม่

5. พระตะวัน จรณะสีโล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

6. พระปรีชา ญาณโสตถิโก วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

7. พระมหาจารุวัฒน์ จิรวุฑฺโฒ วัดกลาง พระอารามหลวง จ.กาฬสินธุ์

8. สามเณรยุทธนา กังเง วัดศรีโสดา เชียงใหม่

 

วิทยากร/เจ้าหน้าที่:

1. พระเอกชัย อรินทโม วัดนาคปรก กรุงเทพฯ

2. พระสังคม โชติปัญโญ วัดศรีโสดา เชียงใหม่ฯ

3. พระมหาเอกชัย อาตปโก วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ

4. พระสร้อย ชยานันโท

 

ขอขอบคุณ - อุปภัมภ์กิจกรรม:

คุณมนัสนันท์ เทียนผาสุข

เอื้อเฟื้อสถานที่:

1. พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา

2. โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เชียงใหม่

 

.

อนุโมทนา

bottom of page