ปี 2556
ปี 2556

press to zoom
ปี 2556
ปี 2556

press to zoom
ปี 2559
ปี 2559

press to zoom
ปี 2556
ปี 2556

press to zoom
1/55

จากภาพถ่ายสู่ชุมชน

| ปลูกไม้ให้แม่ ปีที่ 3 |

tree for mom

12   /   08   /   2559

Dhamma on Lens ได้ร่วมสร้างสรรกิจกรรมกับชุมชน

ให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมชื่อว่า

T R E E  FOR M O M

ปลูกไม้ให้แม่ ปีที่ 3

12 สิงหาคม 2559 (วันแม่แห่งชาติ)

ซึ่งโดยปกติ Dhamma on Lens ได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่มี 2556, 2558 และ 2559 เป็นปีที่ 3

โดยกำหนดขึ้นในวโรกาสมหามงคล ๑๒ สิงหา มหาราชินี

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยวัตถุประสงค์ คือ


1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

2. เพื่อปรับภูมิทัศน์วัด บ้าน และชุมชน ให้มีทัศนียภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม รื่นรมย์เป็นรมณียสถาน

3. เพื่อรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์สรรพสัตว์ให้เกื้อกูลดำรงอยู่ด้วยกันได้

 

'เพราะการปลูกต้นไม้ คือ การสร้างวิหาร อารามที่มีชีวิต'

ให้แก่เทวดา มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อยู่อาศัย

และเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
.

ปีที่ 1/2556

ปลูกต้นจาน ต้นคูณ ต้นแคนา ขนาดเล็กๆ

รวมผู้บริจาคซื้อต้นไม้จำนวน 12,000 บาท

____________________________________

ปีที่ 2 / 2558

1. ต้นจาน 13 ต้น
2. ต้นคูณ 10 ต้น 
3. ต้นแคนา 20 ต้น
4. ต้นบารมี 10 ต้น
    รวมทั้งสิ้น 53 ต้น
    เป็นเงินจำนวน 16,000 บาท

____________________________________


ปีที่ 3 / 2559
1. ต้นชมพูพันธุ์ทพิย์ 25 ต้น
2. ต้นหางนกยูง 19 ต้น
3. ต้นแผ่บารมี 2 ต้น
4. ต้นจาน 2 ต้น
5. ต้นแคนา 2 ต้น
    รวมทั้งสิ้น 50 ต้น

    เป็นเงินจำนวน 30,980 บาท

____________________________________

ขอบุญกุศลที่ได้ร่วมกันปลูกนี้ จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพและผู้ที่ร่วมกันปลูก จงประสบความร่มเย็นเป็นสุข สมบูรณ์พูนสุข มีธุรกิจการงานเจริญเติบโต ดั่งต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกในคร้ังนี้ด้วยเทอญ.

ขอนุโมทนา