top of page
Vesak day 2565.jpg
Vesak Day 2565/2022

Vesak Day วิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

50 Layers
กับ 3 วัน ของการออกแบบโปสเตอร์/แบนเนอร์
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความสำคัญวันวิสาขบูชา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวโลก
ปี 2565/2022

แนวคิด: บอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์การเกิดขึ้นของวันสำคัญนี้กล่าวคือ การประสูติ การตรัสรู้ และการดับขันธปรินิพพาน พร้อมกับสถานที่ให้ระลึกถึงคือสังเวชนียสถานทั้ง 3 แห่งในปัจจุบัน ในประเทศอินเดียและเนปาล

เทคนิค: การนำภาพ Silhouette (ภาพเงาดำ) มาทำ Gradient (การไล่ระดับสี) ในโปรแกรม Adobe Photoshop โดยมี Layer ชิ้นงานทั้งหมด 50 ชิ้น ใช้เวลาร่วม 3 วัน

สี: ใช้สี 2 โทนสี คือสีน้ำเงินคราม หมายถึง เวลากลางคืนใกล้รุ่งซึ่งเป็นเวลาแห่งการตรัสรู้ และเป็นสีแห่งความสุขุม หนักแน่น มั่นคง ศรัทธา และสีทอง หมายถึง ความทรงคุณค่า ความอุดมสมบูรณ์ และชัยชนะ

ทั้งหมดนี้ แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยที่ได้กระทำเพื่อสรรเสริญคุณงามความดีของพระพุทธองค์
แต่เต็มไปด้วยความปิติยินดีปิติที่ได้กระทำเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น 
ด้วยเศียรเกล้า

.
Graphic งานวัด
Dhamma on Lens
13 พฤษภาคม 2565
 

bottom of page